SÅ HÄR JOBBAR VI MED EVENT

OCH SOCIAL DISTANSERING!

Vi har anpassat våra event kring de förslag som Folkhälsomyndigheten tagit fram gällande folksamlingar vid evenemang.

På våra events framöver kommer deltagarna att stå i virtuell kö genom att scanna en QR-kod. Våra eventvärdinnor kommer sedan att ropa fram deltagare till aktiviteten i tur och ordning.

Det beskrivna förfarandet tillämpar vi på de event som är av sådan art att vanlig köbildning inte kan genomföras på ett säkert sätt eller där förbipasserande besökare kommer för nära! Det kommer att handla om en bedömning ifrån fall till fall beroende på eventytans utformning och de förutsättningar som finns på platsen.

Covid-19 status-symboler på våra event

Vi har identifierat och märkt ut de event som kan genomföras på ett korrekt och smiddspridningssäkert vis enligt vår handlingsplan nedan.

Just nu får vi förhålla oss till den nya verklighet vi lever i. Därför har vi sett över vår verksamhet och identifierat ett antal åtgärder som gör att vi ska kunna leverera events på ett säkert och ansvarsfullt sätt framöver!

 

Det vi kommer att göra för att våra medarbetare och era kunder ska känna sig trygga och minska smittspridning i samhället är bland annat följande:

 

För att minska köer och trängsel kommer vi:

Begränsa antalet gäster som befinner sig på event-ytan samtidigt.

Införa osynliga köer där besökarna får en kölapp som ropas upp.

Börja med tilldelade platser där det är möjligt för köande deltagare med minst 1 meters avstånd enligt Svenska Folkhälsomyndighetens distansregler.

 

För att säkerställa social distanshållning kommer vi:

Placera ut avståndsmarkeringar på golv.

Arbeta med virtuella köer.

Kommunicera avståndshållande på skyltar som placeras ut runt eventet

Använda köavskiljare för att skapa tydliga kölinjer.

Utbilda personal i gällande rutiner och rekommendationer.

Informera gäster om gällande rutiner och rekommendationer.

 

För att säkerställa hygien kring eventet kommer vi:

Placera ut särskilda handdesinfektionstationer för besökarna.

Desinfektera arbetsytor rutinmässigt.

Använda engångshandskar som kasseras rutinmässigt.

Använda skydd vid stationerna på våra matevent.

 

 

Vi har pausat vissa typer av event tillsvidare:

Som en säkerhetsåtgärd har vi markerat ut de event på vår hemsida som vi inte klarar att leverera under rådande läge. Dessa event kommer att göras tillgängliga igen längre fram när rekommendationer från våra myndigheter ändras.

HANDLINGSPLAN UNDER PANDEMIN

AKTUELLT

ALLA EVENT

MAT

Magnet & Company Europe AB  |  Hovslagaregatan 15  |  451 44 Uddevalla  |  Sweden

 Phone: +46 (0)700-90 30 35  |  Phone: +46 (0)707-38 23 23  |  mathias@magnetcompany.se

Copyright © 2009-2022, All rights reserved

Avspärrningsstolpar

|

Sök jobb

Avbokningspolicy

|

Annonsmaterial

|

Vi jobbar över hela Sverige och Norge. Vår geografiska placering gör det möjligt att nå ex. Oslo, Örebro, Jönköping och Halmstad inom en radie på 25 mil.

Kontakta oss

|