I den bästa av världar kan man kanske tycka att man inte borde betala för något som ännu inte levererats. Men eventbranschen är speciell och vi jobbar med en begränsad kapacitet och får ibland tacka nej till andra förfrågningar för att säkra upp din bokning. Vi lägger också betydande tid på förberedelser, planering, inköp, hotellbokningar och schemaläggning av personal baserat på din bokning.

 

***

 

Här nedan följer vår avbokningspolicy för redan inbokade event:

 

Mer än 3 månader kvar till genomförandet = ingen avbokningsavgift.

Mer än 28 dagar kvar till genomförandet = 50%

Mer än 14 dagar kvar till genomförandet = 75%

Mindre än 14 dagar kvar till genomförandet = 100%

 

***

 

Avbokning vid mer än 14 dagar kvar till genomförandet

Event som bokas av när det är mer än 14 dagar kvar till genomförandet kan ombokas till ett senare datum inom 3 månader från ursprungsdatumet räknat. Den då redan erlagda avbokningsavgiften dras av från eventpriset vid genomförandet.

 

***

 

Avbokning vid mindre än 14 dagar kvar till genomförandet

Event som bokas av när det är mindre än 14 dagar kvar till genomförandet kan bokas om till ett senare datum inom 3 månader från ursprungsdatumet räknat. Den då redan erlagda avbokningsavgiften dras av från eventpriset vid genomförandet. Eventuella merkostnader kan komma att debiteras som uppstått i samband med ombokning till nytt datum. Det kan exempelvis vara men ej begränsat till varor som beställts som har utgångsdatum, hotellbokningar som ej går att avboka eller personal som behöver ersättas för förlorad inkomst då dom eventuellt kan ha tackat nej till annat arbete osv.

 

***

 

2021-06-30

Inlösen av tillgodohavanden under 2021

 Om ni önskar använda ett tillgodohavande från ett tidigare avbokat event och väljer att boka in detta under 2021 så kan 50% av eventkostnaden räknas av mot tillgodohavandet och resterande 50% + resa och logikostnader debiteras som vanligt mot 30 dagar netto.

 

Vi ber er ha förståelse för detta då vi sedan början av pandemin varit hårt drabbade och behöver ha möjlighet till ekonomisk återhämtning.

 

2020-09-23

Inlösen av tillgodohavanden i december

 Om ni önskar använda ett tillgodohavande från ett avbokat event och väljer att boka in detta i december så kan 50% av eventkostnaden krediteras mot tillgodohavandet och resterande 50% + resa och logikostnader debiteras som vanligt mot 30 dagar netto.

 

Vi ber er ha förståelse för detta då december är den månad som vi har möjlighet att samla kraft rent ekonomiskt då corona-krisen har drabbat oss hårt.

 

2020-04-28

För avbokade event i samband med Covid-19

Eftersom det i dagsläget är oklart kring när det är möjligt för mydigheter att häva beslutet om begränsade folksamlingar samt när det kommer att vara socialt accepterat att skapa event igen så kommer alla tillgodohavda event att kunna ombokas till 2020 och 2021.

 

2020-03-18

Avbokningsregler i samband med Covid-19

Om du har avbokat ett evenemang med anledning av corona-pandemin så har du möjlighet att skjuta fram eventet till ett senare datum. I tillägg till ovan avbokningspolicy bör eventet genomföras inom en 3 månadersperiod räknat från när myndigheterna häver besluten om begränsade folksamlingar.

 

***

 

Avbokningsavgiften baseras på eventpriset exklusive milersättning.

Redan bokad logi dras av om möjlighet finns att avboka utan avgift.

AVBOKNINGSPOLICY

AKTUELLA EVENT

ALLA EVENT

Magnet & Company Europe AB  |  Hovslagaregatan 15  |  451 44 Uddevalla  |  Sweden

 Phone: +46 (0)700-90 30 35  |  Phone: +46 (0)707-38 23 23  |  mathias@magnetcompany.se

Copyright © 2009-2023, All rights reserved

|

Sök jobb

Avbokningspolicy

|

Annonsmaterial

Vi jobbar över hela Sverige och Norge. Vår geografiska placering gör det möjligt att nå ex. Oslo, Örebro, Jönköping och Halmstad inom en radie på 25 mil.

Kontakta oss

|