COVID-19 GENOMFÖRANDEPLAN

Så här jobbar vi för att minimera riskerna för smittspridning i samband med detta event.

SOCIAL DISTANS

Vi har med oss tydliga skyltar som uppmanar besökarna att hålla distans. Vi sätter "håll distans" märken på golvet i kö-linjen.

RENGÖRINGSRUTINER

Vi spritar av alla kontaktytor och schabloner mellan varje besökare.

DESINFEKTION

Vi erbjuder alla i kön att sprita sina händer via en automatisk dispenser före eventdeltagandet.

AIRBRUSH ANSIKTSMÅLNING

EVENTFAKTA

Upp till 4 timmar eller enligt öv.

2x3 meter

VARAKTIGHET

EVENTYTA

220 volt, 10 Amp

2 barn samtidigt + familj

ELBEHOV

KAPACITET UNDER COVID-19

Vi airbrush-målar fina motiv på armar eller ansikte. En stor fördel med airbrush-tekniken kontra traditionell ansiktsmålning med pensel och svamp är att man istället sprutar på färg med hjälp av luft-spruta. På så vis elimineras risken att sprida smitta då ingen direktkontakt med huden sker vid applicering av färgerna.

 

Notering: vår traditionella ansiktsmålning utgår helt för tillfället.

LÄS MER HÄR >

AKTUELLT

ALLA EVENT

MAT

Magnet & Company Europe AB  |  Hovslagaregatan 15  |  451 44 Uddevalla  |  Sweden

 Phone: +46 (0)700-90 30 35  |  Phone: +46 (0)707-38 23 23  |  mathias@magnetcompany.se

Copyright © 2009-2022, All rights reserved

Vi jobbar över hela Sverige och Norge. Vår geografiska placering gör det möjligt att nå ex. Oslo, Örebro, Jönköping och Halmstad inom en radie på 25 mil.

Avspärrningsstolpar

|

Sök jobb

Avbokningspolicy

|

Annonsmaterial

|

Kontakta oss

|